AN LẠC TỪ TÂM
by Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm
1 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách AN LẠC TỪ TÂM

Trần Cẩm Chi đã review

Những giáo điều trong sách đều khá khó hiểu, tuy nhiên vẫn có thể cảm nhận được điều tác giả muốn truyền tải, mặc dù không thể lý giải theo triết lý nhà Phật. Một số giáo lý không phù hợp với những người không mang tư tưởng Phật giáo, tuy nhiên vẫn mang lại một góc nhìn khác, rất có giá trị tham khảo và nghiên cứu.