Review sách ROMEO VÀ JULIET

tama đã review


Review khác về sách này 1
Lee Ji-eun đã review sách này

Romeo và Juliet được viết vào khoảng 1594 - 1595, dựa trên một cốt truyện có sẵn kể về một mối tình oan trái vốn là câu chuyện có thật, từng xảy ra ở Ý thời Trung Cổ.

chi tiết