Review sách Ông Già Và Biển Cả - Tái bản 25/06/2014

tama đã review


Review khác về sách này 2
Jo Kyumin đã review sách này

Nhắc đến "Ông già và biển cả" là nhắc đến lý thuyết "tảng băng trôi", nhưng bản thân t cũng ko hiểu sâu sắc được lý thuyết này dù đã đọc đi đọc lại. Tuy nhiên với t đây thực là một tác phẩm phản án...

chi tiết