Review sách Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ

tama đã review


Review khác về sách này 2
Meowth đã review sách này

Nếu bạn hỏi mình cuốn sách này có hay không, thì chắc chắn rồi, nó hay. Nhưng nếu bạn hỏi mình có thích cuốn này không thì câu trả lời là "không". Mình không thích một cuốn sách với hết bi kịch này...

chi tiết