Review sách Khéo Ăn Nói Sẽ Có Được Thiên Hạ

tama đã review


Review khác về sách này 3
Nguyễn Linh đã review sách này

Về nội dung: cuốn sách đề cập đến những vấn đề rất bình dị trong đời thường như công việc, lối sống. Không nói lý thuyết suông mà luôn kèm theo dẫn chứng, ví dụ thực tiễn. Những phương pháp hữu dụn...

chi tiết
Lee Ji-eun đã review sách này

Tác giả Trác Nhã đã khẳng định vai trò quan trọng của kỹ năng giao tiếp trong xã hội hiện nay qua chính tựa đề của cuốn sách Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ, đúng vậy giao tiếp thực sự rất quan trọ...

chi tiết