Review sách Hồ (Banana Yoshimoto)

tama đã review
review bởi https://www.facebook.com/ngo.vinh.397?hc_ref=ARR-a2iLjzkxGeFpL51mXpzp0gJmroFZIX0rtStWdq1BI-_ZcY3FF3QLZazIfJ_Kjlk&fref=nf
https://www.facebook.com/ngo.vinh.397?hc_ref=ARR-a2iLjzkxGeFpL51mXpzp0gJmroFZIX0rtStWdq1BI-_ZcY3FF3QLZazIfJ_Kjlk&fref=nf


Review khác về sách này 1
Thái Thị Cẩm Vân đã review sách này

Đây là lần đầu tiên tôi đọc sách của Banana Yoshimoto. quả thật, tôi đã không thấy tiếc khi dành những ngày nghỉ của mình cho cuốn sách ý nghĩa này.

chi tiết