Review sách 5 Centimet trên giây

tama đã review


Review khác về sách này 5
Trần Cẩm Chi đã review sách này

Rất buồn và rất thấm, chắc chắn đó là những cảm giác mà bạn sẽ cảm thấy khi gấp cuốn sách này lại. Từng câu văn, đặc biệt là những miêu tả cảnh vật xung quanh, đều mang một nét đẹp như tranh vẽ, ẩn...

chi tiết
Phúc Nguyễn đã review sách này

Mị cảm thấy, cuốn sách này vẫn có một gì đó rất gượng ép.  Có lẽ, văn phong của Mị không hợp với tác giả hay có thể, Mị ngày càng già cả, tính cách cũng khó chịu hơn.

chi tiết