Lò Sát Sinh Số 5
by Kurt Vonnegut
2 reviews

LÒ SÁT SINH SỐ 5: NHÀ GIAM BẰNG KÝ ỨC

“Một sáng tỉnh dậy sau những giấc mơ xáo động, Gregor Samsa, nằm trên giường, nhận thấy mình đã biến thành một con côn trùng khổng lồ.” Với Samsa, đó có lẽ là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời, nhưng với Billy Pilgrim, tôi ước chừng anh chỉ mong có vậy. Samsa sống qua cơn ác mộng đúng một lần và cuộc đời của Samsa được tiếp tục ở thì h... đọc tiếp
tama đã thêm 1 sách vào thư viện
Lò Sát Sinh Số 5
by Kurt Vonnegut
2 reviews
tama đã thêm 3 sách vào thư viện
Bản Đồ Mây
David Mitchell
2
Bẫy 22
Joseph Heller
5
tama đã thêm 3 sách vào thư viện
Bản Đồ Mây
David Mitchell
2
Bẫy 22
Joseph Heller
5
tama đã thêm 3 sách vào thư viện
Bản Đồ Mây
David Mitchell
2
Bẫy 22
Joseph Heller
5