Tuổi 20 - Những Năm Tháng Quyết Định Cuộc Đời Bạn
by Meg Jay, PhD
1 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Tựa là tuổi 20 chứ thực ra tác giả nói cho độ tuổi 35 trở lại. Viết cho những người đang bế tắc hay gặp khủng hoảng trong cuộc sống. Lúc đầu mua cứ tưởng là giống mấy cuốn kỹ năng nhưng mà cái này nó bao quát từ con người, quan hệ, công việc , tình yêu, gia đình. 

Mỗi chương là mỗi câu chuyện từ chính những bệnh nhân của Meg. Cuốn sách như kiểu mẹ dạy con, như người ... đọc tiếp
Trần Thùy Dương đã thêm 1 sách vào thư viện
Tuổi 20 - Những Năm Tháng Quyết Định Cuộc Đời Bạn
by Meg Jay, PhD
1 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể