ĐOÀN HỘ NHẪN
by J.R.R. Tolkien
1 reviews

REVIEW “ĐOÀN HỘ NHẪN”

“Họ vui mừng khôn xiết suốt một lúc chẳng nghe được cậu nói gì mà trả lời; họ cũng chẳng hiểu câu hỏi của cậu. Cuối cùng cậu lượm lặt được từ Sam rằng họ chẳng thấy gì ngoài những hình thù mờ ảo như bóng ma lao về phía mình. Đột nhiên Sam kinh hoảng nhận ra rằng chủ nhân chú đã biến đâu mất, rồi cùng lúc ấy môt cái bóng đen sì chạt vụt qua chú, và ch... đọc tiếp
It's a persuasive, soul improving diamond that gives shrewdness and favorable to dynamic strategies that will assist perusers with getting aware of the valuable time that we as a whole have and empower us to find that boldness and elegance that will lead us to our very own examples of overcoming adversity. I intend to peruse it regularly until the shrewdness found in the book t... đọc tiếp
Melanie has a great, available, welcoming composing style, investigating the numerous layers inside an innovative life and seeing how inventive interests play a fundamental and essential part in discovering individual reason, happiness, and satisfaction. This book is an extraordinary present for the world. An endowment of knowing and approving how significant inventiveness is a... đọc tiếp

REVIEW “CHINH PHỤC TIẾNG NHẬT - TẬP VIẾT CHỮ HIRAGANA VÀ KATAKANA”

Sau một tuần ngồi luyện viết và cố gắng nhớ bảng chữ Hiragana và Katakana thì hôm nay mới có thời gian ngồi viết vài dòng review về quyển tập viết này. Trước khi có “dính dáng” đến quyển này thì được một người em giới thiệu và mở đầu bằng những câu: Anh học tiếng Nhật đi, cơ mà khó lắm, vừa học vừa phát kh... đọc tiếp