Nghệ thuật thuyết phục
by Nick Kolenda
1 reviews
“Trí tưởng tượng của bạn là thứ duy nhất có thể đặt ra giới hạn cho những ứng dụng của khái niệm mồi tâm trí. Mỗi khi bạn cần thuyết phục một ai đó đồng ý một thông điệp, hay làm theo một yêu cầu của bạn, hãy luôn nhớ rằng bạn cần phải nghĩ ra một lược đồ tâm trí thích hợp mà bạn có thể kích hoạt để gia tăng tỉ lệ thành công của mình. Chỉ một kỹ thuật đơn giản đó thôi có thể lạ... đọc tiếp
Trần Thông đã thêm 1 sách vào thư viện
Nghệ thuật thuyết phục
by Nick Kolenda
1 reviews
TÌNH VÀ RÁC
by Ivan Klíma
2 reviews
“Chắc chắn cái gọi là sống ấy không chỉ có có nghĩa là làm tình thôi đâu. Không phải sao? Em chỉ thường nghĩ với anh, sống chỉ có nghĩa như thế thôi. Vậy thì cái gì, theo quan điểm của anh, có ý nghĩa cơ chứ? Ăn và ngủ? Lao đầu vào những công việc quan trọng nào đấy, hay một mảng nghệ thuật vĩ đại nào khác? Điều anh muốn nói là, con người ta không thể tự cho phép mình hưởng thụ... đọc tiếp
Trần Thông đã thêm 1 sách vào thư viện
TÌNH VÀ RÁC
by Ivan Klíma
2 reviews
The journey is always more important than the outcome, and during that difficult journey, each of us is not alone, behind every woman is always a man willing to join her on that journey. They were besieged in the game but maintained their original purpose of seeking the truth. The book is not only about the sad color of the fate of each person, but you also encounter their funn... đọc tiếp