Xã Hội Việt Nam Từ Sơ Sử Đến Cận Đại
by Lương Đức Thiệp
1 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Xã Hội Việt Nam Từ Sơ Sử Đến Cận Đại

Trần Thông đã review

Tác giả không phủ nhận ảnh hưởng của nền văn minh Hoa Hạ đối với Việt Nam, nhưng lần cuối cùng ông chứng minh cho độc giả thấy qua quyển sách này là ảnh hưởng đó chỉ ở bề ngoài, còn phần tận sâu chính là phẩm chất của người Việt Nam vẫn được giữ lại trong phần lớn văn hóa đại chúng lấy văn minh các hoạt động làng xã làm cơ sở. Chẳng hạn, phụ nữ Việt Nam không hoàn toàn phụ thuộc vào đàn ông nhưng vẫn có một vị trí nhất định, được đảm bảo bởi pháp luật. Trong vấn đề di sản và thừa tự, con thứ đều có tài sản thừa kế chung từ gia tài của cha mẹ với con trai lớn (con cả). Đọc cuốn sách này để hiểu văn hóa truyền thống và xã hội của Việt Nam theo những trích dẫn đáng tin cậy và uyên bác nhưng vẫn giữ một nét đơn giản từ xa xưa, mọi người phải làm quen với cấu trúc chia bậc của phong tục và văn hóa Việt Nam thời cũ. Cuốn sách cũng giải thích nhiều điều như tại sao người Tây Sơn không được sự đồng ý của người dân. Ngoài ra, tác giả cũng đề cập đến lý do tại sao người Việt Nam thông minh nhưng bao nhiêu thế hệ và thời gian trôi qua lại không tạo ra được bất kỳ học thuyết xã hội đỉnh cao nào. Khả năng của kiến trúc thượng tầng Việt Nam cũng được giải thích chi tiết.

Cảm hứng chính của tác phẩm này được sinh ra để khẳng định rằng Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa, lịch sử và bản sắc độc lập mà tác giả Lương Đức Thiệp gọi là thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt.