Review sách Tự Do Vượt Trên Sự Hiểu Biết

Trần Thông đã review

Khi đọc quyển này, mình hay thích vụ phân biệt giữa hai khái niệm tự do và dân chủ vì có một thời gian mình cứ lầm lẫn mãi giữa hai khái niệm này. Thực ra, quyển này chỉ đề cập đến hình thái giá trị của sự tự do mà thôi nhưng nó cũng góp phần giúp chúng ta nhận định ra những khái niệm khác mà trong đó có cả dân chủ. Giá trị quan của tự do thực chất luôn là đề tài tranh cãi không chỉ trong giới học thuật mà còn ở ngoài xã hội, nơi ở quán cóc vỉa hè, mấy ông bác cũng hay nói về vụ tự do chính trị, tự do dân quyền, thậm chí là tự do trong hôn nhân và quan hệ xã hội. Và sở dĩ sự tự do được bàn luận nhiều như vậy dường như là do khái niệm này có mối tương quan với rất nhiều lĩnh vực khác nhau và theo như quyển sách có nhắc đến thì đó có thể là triết học, tâm linh, tâm lý học, tôn giáo, lịch sử, địa lý,… Chính vì gắn kết với quá nhiều thành tố khác nhau nên khi đọc quyển sách “Tự do vượt trên sự hiểu biết”, chúng ta sẽ kiểu như được khám phá một chân trời kiến thức mới và sự phản đề khá hay là sự tự do còn quan trọng hơn cả kiến thức nội tại.

Nói như thế không phải là phủ nhận vai trò và giá trị của sự hiểu biết. Ở đây, kiến thức đóng vai trò nền tảng để chúng ta nhận ra vấn đề này. Và theo như lý giải của quyển sách thì sự tự do giống như khuôn khổ và công cụ để chúng tư duy vấn đề, được vùng vẫy trong biển kiến thức mênh mông và không bị bó buộc bởi bất cứ điều gì khác. Sự tự do trong việc học hỏi, trong cách sống chính là hình thái tốt nhất của sự phát triển cho nhân loại trong bất kỳ thời đại nào.