Trí Tưởng Tượng Mở Con Đường - Creative Visualization
by Shakti Gawain
1 reviews
Có 1 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Trí Tưởng Tượng Mở Con Đường - Creative Visualization

Trần Thông đã review

Trí tưởng tượng của mỗi chúng ta luôn phong phú và đa dạng vô số kể. Mỗi người khi nhìn một hiện tượng, sự vật hay vấn đề nào đó sẽ có cách liên tưởng khác nhau, không ai giống ai nên không ngoa khi nói rằng trí tưởng tượng là một trong những bản sắc cá nhân tuyệt vời nhất. Bàn về trí tưởng tượng là một vấn đề đã cũ vì đã có nhiều người tìm hiểu về nó rồi nhưng ở quyển sách “Trí tưởng tượng mở con đường” thì trí tưởng tượng được đề cập như một sự sáng tạo tuyệt hảo trong khả năng của con người và tác giả quyển sách tin rằng đây chính là nguồn năng lượng vô tận mà tạo hóa đã ban cho loài người. Thực ra, phản đề một chút thì chẳng phải những đấng tối cao, tạo hóa đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của con người từ thời xa xưa hay sao. Tiền đề này khiến chúng ta phải nhìn nhận rằng sự tưởng tượng của con người là vô cùng vô tận và cũng chính vì thế mà chúng ta không nên đóng khung nó trong bất kỳ giới hạn nào mà điều cần làm là phải sáng tạo hơn nữa, tạo ra những con đường mới, chí ít là cho bản thân mình, rồi từ đó tạo ra vô vàn những con đường mới khác cho mọi người và làm thành một “cuộc cách mạng” về sức tưởng tượng của con người. Và cũng chính trí tưởng tượng này giúp chúng ta tự chủ bản thân hơn, biết cách định hình tương lai và cuộc sống của bản thân, không bị cố ép vào những điều cũ kỹ hay những đức tin mù quáng nào đó. Những hạnh phúc, niềm vui cũng sẽ được hình thành nhờ trí tưởng tượng nếu chúng ta biết cách hiện thực hóa và thỏa mãn những nhu cầu của bản thân.