Thuật Dụng Ngôn
by Kevin Hall
1 reviews

Review sách Thuật Dụng Ngôn

Trần Thông đã review

Lời nói quả thật có sức mạnh vô cùng ghê gớm và việc sử dụng ngôn từ sao cho phù hợp cũng là một việc vô cùng nan giải. Có thể thấy, “Thuật dụng ngôn” đã nâng tầm việc sử dụng lời nói thành một loại hình nghệ thuật vô cùng đặc sắc để khám phá. Việc dùng ngôn ngữ để thuyết phục ai đó không còn là việc quá xa lạ, đặc biệt là trong môi trường kinh doanh, nhân viên của một công ty cần thuyết phục khách hàng mua sản phẩm của họ. Thông qua mười một từ có sức mạnh vô cùng thần bí được tác giả Kevin Hall truyền đạt qua quyển sách, độc giả sẽ cảm nhận được sức mạnh nội tại vô cùng phong phú của ngôn ngữ và rõ ràng, cuốn sách giống như một công trình nghiên cứu về ngôn ngữ học vậy. Đặc biệt là giá trị của ngôn ngữ có thể mang tới thành công cho chúng ta trong quá trình thực hành và áp dụng thì đúng là sức mạnh của ngôn từ là một loại sức mạnh vô hình nhưng đầy giá trị thực tiễn.

Những nền tảng kiến thức và kinh nghiệm về ngôn ngữ được tác giả Hall truyền tải khá dễ hiểu dù là về vấn đề phát triển cá nhân giai đoạn đầu hay là ở giai đoạn cần phát triển cả về tinh thần và hành vi. Ngôn ngữ đã đóng vai trò lãnh đạo cho mọi việc trong đời sống của chúng ta và rõ ràng là ai biết tận dụng thì sẽ đạt được những kỳ tích nhất định trong đời sống và công việc hàng ngày. Phạm vi ảnh hưởng của ngôn từ sẽ còn lớn hơn nếu chúng ta phát triển toàn vẹn hình thái của ngôn ngữ thông qua sự rèn luyện giao tiếp và định hình phong cách truyền đạt thông tin của bản thân.