Làm Điều Quan Trọng
by updating
2 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Làm Điều Quan Trọng

Trần Thông đã review

Dựa trên việc chia sẻ sức mạnh của OKRs với các nhà lãnh đạo đã có kinh nghiệm hoặc mới vào nghề, “Làm điều quan trọng” bao gồm một loạt các chỉ dẫn để thể hiện sự tập trung, tham vọng và tăng trưởng bùng nổ mà OKRs đã tạo ra cho rất nhiều tổ chức. Mọi người có nhiều khả năng sẽ đạt được mục tiêu khi họ viết chúng xuống. “Làm điều quan trọng” chứng minh nguyên tắc này và cung cấp một khuôn khổ để đạt được các mục tiêu lớn hơn cho những doanh nghiệp đang phát triển.

Nếu bạn không quen với việc thiết lập mục tiêu, thì “Làm điều quan trọng” mang đến sự hiểu biết về tầm quan trọng của việc thiết lập mục tiêu, mối quan hệ của nó với cấu trúc của tổ chức và cách xây dựng doanh nghiệp. OKRs tạo ra khả năng tập trung, điều chỉnh, theo dõi và kéo dài sự phát triển. Bài học được đưa ra là các tổ chức phải thực hiện đầy đủ việc áp dụng OKR để gặt hái toàn bộ lợi ích và điều đó phải bắt đầu với các cấp quản lý cao nhất. Một điều cần lưu ý là KPI không được thảo luận trong cuốn sách nhưng chúng được thảo luận trong nhiều cuốn sách quản lý khác. KPI chỉ là những con số, nhưng chúng có liên quan đến OKRs.

“Làm điều quan trọng” là một quyển sách dễ đọc. Tôi rất thích tìm hiểu cách vận hành của một số công ty và những câu chuyện từ các nhà lãnh đạo khi họ cố gắng đáp ứng mục tiêu đã đề ra. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai đang quản trị một công ty đều sẽ có những vấn đề liên quan đến những câu chuyện trong cuốn sách. Ngoài ra, phần phụ lục bao gồm tài liệu để đánh giá và áp dụng OKRs trong công ty của bạn.Review khác về sách này 1
Đầu tiên hãy nói về OKRs. OKRs là viết tắt của Objectives and Key Results, có nghĩa là Mục tiêu và Kết quả then chốt. Đây là một hệ thống quản trị bắt nguồn từ Intel, và được những gã khổng lồ công... chi tiết