Review sách Hạt Giống Tâm Hồn - Tình Yêu Thương Gia Đình (Tái Bản)

Trần Thông đã review

“Tình yêu thương gia đình” là một quyển sách đầy nhân văn khi đề cập đến chủ đề gia đình. Có thể nói gia đình chính là nguồn động lực lớn nhất cho mỗi chúng ta trong cuộc sống này và sức mạnh mà loại tình cảm này mang đến vô cùng rộng lớn, khiến chúng ta có thể vượt qua mọi khía cạnh trong cuộc sống để tiến bước và tìm lấy thành công cho chính mình. Tôi nhớ Marx từng đưa ra khái niệm về gia đình rằng mỗi ngày tái tạo cuộc sống của chính mình, người ta cũng tạo ra người khác, sinh sôi nảy nở - đó là mối quan hệ giữa chồng và vợ, cha mẹ và con cái, đó là gia đình ... Tạo ra cuộc của chính mình bằng lao động, cũng như cuộc sống của những người khác khi có con - dường như là một mối quan hệ song song, một mặt là mối quan hệ tự nhiên, mặt khác, là mối quan hệ xã hội, mối quan hệ xã hội với ý nghĩa là hoạt động kết hợp của nhiều cá nhân, bất kể điều kiện nào, theo cách nào và vì mục đích gì. Đây là khái niệm rõ ràng, chứng minh rằng gia đình được sinh ra với sự ra đời và tồn tại của xã hội loài người, cùng với quá trình tái tạo chính mình; , gia đình được tạo ra bởi hai mối quan hệ cơ bản (quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống); gia đình có hai nhiệm vụ chính (sản xuất của cải vật chất để đáp ứng nhu cầu của cá nhân và gia đình, để đóng góp cho phát triển và để duy trì dòng dõi của họ). Chính vì vậy, hãy dành tình yêu thương cho gia đình và hãy cảm thấy may mắn khi bạn vẫn còn cảm nhận được điều ấy vì nó thiêng liêng và quý giá vô cùng, như cách mà quyển sách đã đề cập.