Review sách Đừng Cười Để Vừa Lòng Người (Tái Bản 2019)

T r a n đã review

Quyển sách giúp chúng ta hiểu rằng hãy cố gắng, tiếp tục cố gắng, và đừng bao giờ từ bỏ đam mê của bạn.