Cuộc Đời Đức Phật
by Ohta Hisashi
1 reviews

Review sách Cuộc Đời Đức Phật

T r a n đã review

Quyển sách “Cuộc đời Đức Phật” của tác giả Ohta Hisashi thực sự khá là hay và thú vị, rất đáng để đọc và tìm hiểu khi bạn có tinh thần nghiên cứu Phật giáo.