Review sách Connection - Kết Nối (Lời Khuyên Sinh Viên Việt Nam - Tái Bản 2017)

T r a n đã review

Nếu ai đã từng tìm hiểu về giáo sư John Vu thì sẽ biết ông có một cuốn rất nổi tiếng là Departure (Khởi hành). Ở quyển “Kết nối” này, những tư tưởng và quan niệm về con đường vươn ra thế giới cũng như phát triển sự nghiệp cho bạn trẻ của ông vẫn được thể hiện đầy đặc sắc và có sức truyền cảm hứng vô cùng mãnh liệt cho những ai có tinh thần tiếp thu những điều mới mẻ và muốn nắm bắt cơ hội để hòa nhập, trở thành công dân toàn cầu như tôn chỉ hiện nay mà các quốc gia đã đề ra cho sự phát triển bền vững của nhân loại. Quyển sách chỉ đơn thuần là tập hợp các bài blog chia sẻ của tác giả nhưng giá trị nó mang lại hết sức thuyết phục tôi.

Đọc những bài viết trong quyển sách này, chưa thể nói là chúng có thực sự truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các bạn trẻ ở Việt Nam hay không nhưng tin rằng nó cũng phần nào thay đổi tư duy và cách nhìn nhận sự việc cho các bạn ấy. Việc lĩnh hội và tiếp thu những kiến thức mới mẻ và thiết yếu cho hành trình lập nghiệp là điều vô cùng quan trọng mà quyển sách đã đề cập tới. Thực ra, dân giàu thì nước mới mạnh được, các bạn trẻ có thành công thì đất nước mới phát triển được; các bạn trẻ có giỏi giang và tài năng thì đất nước mới có thể sánh cùng với các cường quốc năm châu như Bác Hồ đã từng nói vì hiền tài là nguyên khí của quốc gia mà. Học sinh, sinh viên Việt Nam cần chuẩn bị thật kỹ và hiểu rằng hành trình kết nối bản thân với thế giới này là vô cùng quan trọng, cần có những khát vọng và kế hoạch rõ ràng để có thể vươn ra biển lớn cùng bạn bè quốc tế trong công cuộc phát triển.