Chinh Phục Mục Tiêu
by Brian Tracy
2 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Chinh Phục Mục Tiêu

T r a n đã review

Ai sống trong cuộc đời này cũng đặt ra những mục tiêu vĩ đại cho chính bản thân với mong muốn khẳng định chính mình và nêu cao khát vọng ngoài xã hội. Và điều quan trọng là có rất nhiều người đã thất bại trong quá trình chinh phục những mục tiêu cao xa ấy. Không hẳn là vì họ đã đặt mục tiêu sai lệch với khả năng mà vì họ không biết phương cách đúng đắn để giương cao ý chí và nỗ lực cho việc hoàn thành mục đích của mình đã đề ra. “Chinh phục mục tiêu” là quyển sách khá hay về vấn đề này, nó đưa ra một số bí quyết thú vị từ những người đã thành công trong sự nghiệp, cuộc sống để giúp ích cho bạn đọc và nếu biết cách áp dụng thì tin rằng chúng ta cũng sẽ có được chút thành tựu nho nhỏ cho mục tiêu của cuộc đời.

Chinh phục các mục tiêu đã đề ra một cách bài bản là điều mà tác giả quyển sách nhắm đến để chia sẻ cho bạn đọc. Dĩ nhiên là sau khi biết xong những bí quyết thì bạn cần quyết tâm và kiên trì thực hiện nữa thì mục tiêu mới có thể đạt được. Đọc quyển sách này cũng chỉ là bước đầu nền tảng để chúng ta định hướng cho việc lập kế hoạch triển khai và hạn chế những sai lầm trong quá trình thực hiện. Việc ghi chép các tiến bộ của bản thân khi bắt tay vào chu trình cũng là một điều cần thiết. Ngoài ra, quyển sách cùng đề cập việc mở rộng các mối quan hệ để có thể có được sự trợ giúp từ những người bạn đáng tin cậy. Kỷ luật nghiêm ngặt với những điều đã đề ra là việc vô cùng cần thiết. Nhìn chung, tính hướng dẫn của quyển sách này khá cụ thể, nếu chúng ta tin và áp dụng cũng hạn chế được phần nào sự thất bại của các kế hoạch và mục tiêu trong tương lai.Review khác về sách này 1
Brian Tracy luôn là một tác giả mùnh yêu thích nhất. Sách của ông viết luôn có những dẫn chứng cụ thể rõ ràng cho, hơn nữa cuối mỗi chương đều có các bài tập, các câu hỏi mà bạn có thể áp dụng ngay... chi tiết