Review sách CẨM NANG KINH DOANH HARVARD - TUYỂN DỤNG VÀ ĐÃI NGỘ NGƯỜI TÀI

Trần Thông đã review

Chiêu mộ người tài là việc mà bất kỳ công ty nào ngày nay cũng đều mong muốn. Đó gần như là một chiến lược cạnh tranh về nhân sự vì nếu công ty thiếu vắng đi nhân tài làm sao mà phát triển lâu dài được. Người tài chính là nền tảng khá quan trọng trong tiến trình phát triển của một doanh nghiệp mà nếu người quản trị nào hiểu thấu được nguyên lý này thì chắc chắn sẽ không bao giờ bạc đãi những người có tiềm năng trong quá trình tuyển dụng. “Cẩm nang kinh doanh Harvard – Tuyển dụng và đãi ngộ người tài” chỉ ra các nguyên lý cơ bản để người quản lý có thể hấp dẫn nhân tài về công ty. Ngoài ra, việc lập ra các mức lương thưởng xứng đáng hay các chế độ đào tạo hấp dẫn cũng sẽ tối ưu được trong quá trình tuyển dụng.

Quyển sách sẽ đem đến những tips khá hay ho cho việc giữ chân người tài để họ không chạy theo các công ty khác. Đặc biệt nhất vẫn là quy trình tuyển dụng vì nếu ngay từ phút tuyển dụng đã làm mất lòng nhau thì cho dù sau này có quyết định tuyển thì họ cũng sẽ không còn mặn mà với công ty nữa. Các vấn đề về nhân sự thực sự rất là nhạy cảm nếu không có sự giải quyết ổn thỏa vì nếu chỉ cần làm xáo trộn một phòng ban thì hiệu ứng domino sẽ làm ảnh hưởng cả một doanh nghiệp. Chế độ đãi ngộ được khuyến nghị chính là các chính sách hỗ trợ và phát triển kiến thức cũng như kỹ năng chuyên môn cho nhân viên để họ có môi trường tốt nhất để phát triển. Quyển sách này có vẻ là khá nhất so với nguyên bộ đã đọc trước đó.