Bí Mật Sáng Chế Của Honda
by Kobayashi Saburo
1 reviews

Review sách Bí Mật Sáng Chế Của Honda

T r a n đã review

Khả năng sáng tạo luôn được coi là một trong những kỹ năng bắt buộc phải có và luôn được xã hội khuyến khích phát triển dù có ở bất kỳ thời đại nào. Và môi trường tự do và đầy khoáng đạt chính là để sức sáng tạo có thể phát huy ở mức độ mạnh mẽ nhất. Tác giả Kobayashi Saburo đã cho thấy tầm quan trọng của khả năng này trong quyển sách “Bí mật sáng chế của Honda”. Từ năm 1971 cho tới năm 1987, tác giả đã dày công nghiên cứu về sản phẩm túi khi của hãng Honda và sau đó thì ông đã trở thành một giảng viên đại học, thỉnh giảng về một số chiến lược kinh doanh tại các trường ở Nhật Bản. Từ những trải nghiệm đó mà Saburo đã viết ra “Bí mật sáng chế của Honda”.

Quyển sách này về cơ bản khiến chúng ta hiểu được sáng chế là như thế nào và chỉ ra cách thức để phát triển các sáng chế đó theo cách phù hợp đế thành công nhất có thể. Dĩ nhiên là tác giả sẽ không tiết lộ các bí mật kinh doanh của Honda đâu vì nếu làm việc đó thì sẽ bị kiện cáo mất rồi. Tác giả chỉ truyền đạt cách thức và phương pháp chung nhất để chúng ta có thể áp dụng cho các sáng chế của mình mà thôi. Kiểu một công thức toán học chung và nếu ai biết cách áp dụng vào thực tiễn cuộc sống thì người đó sẽ có thành tựu. Ngoài ra, tác giả cũng chỉ ra các bước đánh giá để đo lường phần trăm thành công của các dạng sáng chế để bạn tự nhìn nhận về sản phẩm và thành quả của mình. Thông qua hai yếu tố là sáng tạo và thao tác, quyển sách giúp chúng ta khám phá ra tỷ trọng phần trăm của sáng chế chiếm rất ít nhưng nó lại đóng vai trò quyết định sự thành bại cho công sức của bạn. Điều này giống như khái niệm điều kiện cần và đủ trong logic học vậy và sáng tạo giống như điều kiện đủ trong một phương trình để đưa ra kết quả mong muốn.

Ngoài ra, “Bí mật sáng chế của Honda” cũng đã đưa ra một thực trạng về việc các công ty khi ở giai đoạn khởi nghiệp thì sức sáng tạo của các nhân viên và cả người quản lý rất dồi dào nhưng khi công ty trở nên lớn mạnh trên thị trường thì sự sáng tạo ấy giảm dần nếu không nói là chẳng còn gì cả. Đôi khi sức sáng tạo của con người sẽ không thể phát triển được trong một môi trường quá áp lực và chỉ biết nghĩ tới lợi nhuận trong một thời gian ngắn. Nếu những thói quen như muốn có kết quả thành công trong một thời gian ngắn, chẳng nhận trách nhiệm khi thiệt hại xảy ra thì chắc chắn môi trường đó sẽ chẳng thể nào có sự sáng tạo được nữa. Sau những liệt kê và nguyên do về sự thiếu sáng tạo, tác giả cũng đã gợi mở nhiều cách làm thú vị mà Honda đã từng áp dụng trong hoạt động sáng tạo để họ đạt được thành công như ngày hôm nay. Nhìn chung thì quyển sách cực kỳ đáng đọc và giúp chúng ta hiểu thêm về những nguyên tắc thành công trong hoạt động sáng chế.