10 Điều tạo Nên Số Phận
by David Simon, MD
1 reviews

Review sách 10 Điều tạo Nên Số Phận

Trần Thông đã review

Số phận của mỗi người có phải là đã được an bài sẵn hay không? Điều này rất khó nói vì mọi chuyện ở thế gian đều thay đổi từng ngày, từng giờ. Từng có thuật ngữ “cãi số” – ý muốn nói tìm đến một biện pháp nào đó để có thể biến chuyển vận mệnh của chính mình. Thực ra, thế giới quan của mỗi người thì thay đổi nhanh chóng cực kỳ nên nếu đặt bản thân trước vòng quay của số phận thì rất có thể chúng ta có quyền được lựa chọn. “10 điều tạo nên số phận” đề cập đến những cam kết của bản thân, những lời cam kết này có thể thay đổi bản thân từng ngày để có thể tốt đẹp hơn trong tương lai. Chưa biết tạo hóa an bài thế nào nhưng nếu chúng ta tự biết cách rèn luyện bản thân từng giờ, từng phút thì dẫu mọi chuyện có chuyển biến xấu thế nào thì mỗi người cũng tự có thể mạnh mẽ mà chống đỡ, tiếp tục thực hiện những ước mơ đang còn dang dở của mình.

Nhận thức là một yếu tố quan trọng được đề cập trong quyển sách này vì nó quyết định mức độ sâu sắc của lời cam kết và những kế hoạch được đề ra xem có khả thi hay không. Từ ý tưởng ra thực tế là một quãng đường dài thăm thẳm, vì thế mà tầm nhìn xa trông rộng cũng quan trọng không kém để có thể đạt được những ước vọng đã đề ra. Lời cam kết có thể chứa đựng những nguồn lực dồi dào để đẩy chúng ta về phía trước, như kim chỉ nam vậy. Những giới hạn cũ và vùng an toàn của mỗi cá nhân chắc chắn sẽ bị phá vỡ nếu chúng ta có định hướng rõ ràng và thực hiện 10 điều trong quyển sách này. Giàu lòng vị tha và biết sẻ chia với mọi người vẫn luôn là yếu tố đồng hành để tạo nên một số phận hoàn hảo. Tin rằng khi thấu hiểu những bài học hay từ quyển sách thì chúng ta có thể định hướng đến một tương lai và số phận tốt hơn.