Review sách Tony Buzan - Sức Mạnh Của Trí Tuệ Xã Hội (Tái Bản 2017)

T r a n đã review

Người ta hay đặt ra cái chuẩn mực cho người trẻ để có thể tiến tới thành công trong cuộc sống. Chẳng hạn như chỉ số IQ cao và thân hình sáu múi sẽ giúp bạn hoàn hảo trong mắt người khác. Thế nhưng những chuẩn mực này chưa hẳn là sẽ giúp bạn đạt được các thành tựu cho cuộc đời mình vì còn các yếu tố khác gắn liền với xã hội như khả năng giao tiếp, chỉ số EQ và cả thái độ sống của bản thân bạn nữa. “Sức mạnh của trí tuệ xã hội” đánh giá cao các kỹ năng kết nối quan hệ với người khác, sự thích ứng, sự linh hoạt trong cách ứng xử nhằm hoàn thiện giá trị và nhân cách cá nhân của chính bạn. Sự ứng biến và tận dụng cái thông minh của bản thân mới khiến bạn thành công chứ trí thông minh kết hợp với sự cao ngạo sẽ chỉ mang đến thất bại mà thôi.

Thực chất thì quyển sách giống như tấm gương soi ra những bí quyết của những người thành công trong xã hội mà thôi. Chúng ta cũng có thể tự quan sát nhưng việc đúc kết thì tin chắc rằng tác giả quyển sách sẽ làm tốt hơn vì có trải nghiệm nhiều và sâu sắc hơn. Kết luận khá hay là nếu chúng ta vui cười hàng ngày để năng lượng tích cực tỏa ra thì chắc chắn trí tuệ xã hội đã được hình thành trong chính cơ thể của bạn. Thành công về mặt xã hội đòi hỏi những kỹ năng tương tác với mọi người xung quanh hay nói khác hơn là dùng cái tâm chân thành và một chút kỹ năng giao tiếp để khiến người khác thấu hiểu mình và dành cho mình sự tin tưởng ở một mức độ nhất định. Những lúc mà bạn đã thuyết phục được mọi người có được sự tín nhiệm thì mọi chuyện trong cuộc sống tin chắc sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn.