Thơ điệu hồn và cấu trúc
by Chu Văn Sơn
1 reviews
Có 7 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Thơ điệu hồn và cấu trúc

“Thơ điệu hồn và cấu trúc” của Chu Văn Sơn là cuốn sách rất hữu ích.

Tập sách gồm hai phần. Phần đầu là một bài tiểu luận. Trong đó, tác giả trình bày những quan điểm của mình về một thi phẩm và theo đó là lối tiếp cận vào tác phẩm thơ mà từ trước đến giờ ông vẫn tuân theo.

Phần sau là tuyển các bài viết về một số thi phẩm mà ông đã tiếp cận theo quan điểm của mình, cũng xem như minh họa cho phần thứ nhất.

Cuốn sách có ý nghĩa rất thiết thực đối với học sinh và giáo viên vì đa số những bài viết đều là những tác phẩm có mặt trong văn học nhà trường như Nhớ rừng, Ông đồ, Thơ duyên, Đây thôn Vĩ Dạ, Việt Bắc, Cảnh ngày hè, Trao duyên, Thương vợ... Những tác phẩm ngoài sách giáo khoa đi chăng nữa cũng là những tác phẩm quen thuộc, nổi tiếng như Núi đôi, Nắng mới, Kính gửi cụ Nguyễn Du...

Trong từng bài viết, đối với những bài thơ chưa quen lắm hoặc cần phải biết toàn bộ văn bản thì mới tiếp nhận được theo hướng chính xác thì Chu Văn Sơn đã cung cấp tác phẩm ngay từ đầu. Thật chu đáo!

Đặc biệt, phần lớn các văn bản, để giản tiện, tác giả sử dụng luôn tên thi phẩm làm tiêu đề cho bài viết của mình. Trường hợp cần nhấn mạnh một ấn tượng nào đó, tác giả mới đặt tiêu đề riêng. Ví dụ như Một tìm tòi thú vị của Thanh Thảo, Cây tam cúc của Hoàng Cầm, Đồng chí, nhìn từ cấu trúc và ngôn ngữ, Hình tượng và ngôn ngữ trong một khổ thơ...

Đây thực sự là một cuốn sách hữu ích đối với những người yêu thích văn thơ, đang giảng dạy hoặc còn người trên ghế nhà trường.