Quá khứ không thể bằng không
by Vĩnh Quang Lê
1 reviews
Có 1 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Quá khứ không thể bằng không

"Quá khứ không thể bằng không" là một cuốn sách phê bình lý luận văn học mà tôi đánh giá khá cao.

Vĩnh Quang Lê đã chia cuốn sách thành hai phần rạch ròi. Đó là lý luận và phê bình, trao đổi, chân dung.

Ở phần lý luận, tác giả để làm rõ vai trò của thơ ca. Thơ ca có ảnh hưởng gì đến mỗi tâm hồn chúng ta? Khi ta nhìn một sự vật bình thường, nếu ta không nhìn với con mắt của thơ ca, sự ấy cũng trở nên thô nhám và không có ý nghĩa. Nhưng thơ ca để làm cho nó, những sự vật bình thường lung linh lên, làm cho nó trở nên có nhiều ý nghĩa hơn. Chính ở chỗ này, thơ ca mang đến cho ta sự bất ngờ. Tình yêu và thơ ca sở dic hấp dẫn chúng ta chính là sự bất ngờ. Thơ hay mang đến cho ta nhiều bất ngờ. Nếu như không còn sự bất ngờ thơ ca sẽ không tác động đến tâm hồn mỗi chúng ta.

Phần này, tác giả còn làm rõ vẻ đẹp thời đại trong hiện thực sáng tạo thơ Tố Hữu, lý tưởng và hiện thực trong thơ Tố Hữu, quan điểm của Tố Hữu về đặc trưng của thơ... Cũng như nói về chủ thể thẩm mỹ, trách nhiệm của nghệ sĩ, quan điểm toàn diện của giáo dục thẩm mỹ ở nước ta thời bấy giờ.

Ở phần còn lại, Vĩnh Quang Lê đã đưa ra một số cách nhìn về một số tác giả văn học như Tế Hanh, Tô Hoài, Nguyễn Tuân...

Đặc biệt, ở phần này, ông còn thể hiện quan điểm về sự đổi mới của hiện tại và cách nhìn về quá khứ. Từ đó khẳng định đổi mới bao giờ cũng bắt nguồn từ quá khứ. Tuổi trẻ có quyền đập phá cái cũ, cái tiêu cực, chứ không có quyền đập phá cái đẹp, cái giá trị đã được quá khứ hoặc một thời xây dựng. Tuổi trẻ có quyền sáng tạo ra cái đẹp mới, kế tục những gì tốt đẹp mà lớp nhà văn đầu tiên đã dày công xây dựng.

Đây là một cuốn sách bổ ích đối với người quan tâm, nghiên cứu khoa học.