Người Vô Sự
by Thích Nhất Hạnh
1 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Người Vô Sự

"Người vô sự" là một cuốn sách viết về Phật pháp. Nếu ai muốn tu ở nhà, tu tại tâm, có thể tham khảo nó.

"Người vô sự" được chia làm hai phần chính.

Phần một là những lời dạy của Lâm Tế Lục được pháp sư Tuệ Nhiên ghi chép lại. Trong những lời dạy ấy, chắc có lẽ nhiều Phật tử cũng thấm thía "Thời bây giờ, người học Phật cần phải có chánh kiến. Có chánh kiến rồi thì sinh tử không còn động tới mình được nữa, lúc ấy ở và đi đều tự do, không cần đi tìm cái siêu việt mà cái siêu việt tự tìm đến mình".

Trong phần khai thị và dạy chúng, Lâm Tế Lục đã khẳng định, muốn thấm nhuần tư tưởng của đạo Phật, muốn trở thành người vô sự thì trước hết phải có đức tin "Người tu học thời nay nếu không thành đạt được, đó là vì sao? Đó là vì họ không có đức tin".Lời lẽ bình dị, nhưng lập luận chặt chẽ, những lời dạy của Tổ có sức thuyết phục mạnh mẽ.

Phần hai là phần bình giảng của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Những lời giáo huấn của Tổ trở nên rõ ràng thêm qua phần giải giảng của thiền sư. Thú vị ở chỗ, Thích Nhất Hạnh có dẫn ra nhiều mẩu chuyện để lời bình thêm sinh động và thuyết phục. Chẳng hạn như câu chuyện về hòa thượng Cương Kỷ mí bị sụp nên không thấy gì hết. Khi nào có khách, ngài phải vén mí mới thấy được. Khi đọc sách cũng vậy. Một lần nọ, thấy có người đặt tay lên đùi mình, thầy mới cất tiếng hỏi. Thì ra đó là nhà vua. Hòa thượng mời nhà vua ở lại chơi. Một cách an nhiên, hòa thượng bẻ củ sắn làm hai mời nhà vua ăn. Và nhà vua ăn ngon lành. Nhà vua muốn tìm một con người thật và hòa thượng Cương Kỷ sống với con người thật của mình chứ không vì chức tước, danh vọng và đánh mất con người đó.

Đọc "Người vô sự", ta sẽ thấy tâm hồn thêm thanh thản và giác ngộ được nhiều điều.