Lá cờ thêu sáu chữ vàng
by Nguyễn Huy Tưởng
2 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Lá cờ thêu sáu chữ vàng

Quân Mông Nguyên đã từng tung vó ngựa giày xéo mảnh đất quê hương này. Ngựa nhung nhúc chật đầy đồng nội. Giặc đi đến đâu là cỏ không mọc được đến đấy, ruộng nương trơ trụi, làng mạc bốc cháy, trâu bò bị vơ vét. Đến khi đánh đuổi được kẻ thù thì xác người cũng thành núi, máu tanh tràn ngập sông hồ, đất nước tan hoang.

Mấy chục năm sau, chúng lại tiếp tục mưu đồ cướp nước ta. Vua quan nhà Trần ai cũng một lòng một dạ muốn đẩy lùi âm mưu xấu xa của kẻ thù. Không chỉ những anh hùng hào kiệt tài giỏi lẫy lừng như Trần Hưng Đạo, Trần Nhật Duật, Nguyễn Khoái, Chiêu Thành Vương tham gia vào công cuộc bảo vệ bờ cõi mà cả Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản chỉ mới mười sáu cũng sục sôi căm thù giặc, muốn dự bàn việc nước, giết giặc cứu dân.

Liều mình xông vào bến Bình Than để xin vua đánh giặc, chàng chỉ được vua ban cho quả cam rồi phải lui. Tức giận chàng đã bóp nát cả quả cam trên tay lúc nào không hay biết. Đến khi giở tay ra chỉ còn trơ bã.

Làn da trắng trẻo, thân hình có phần ẻo lả, tuổi còn rất nhỏ cũng không được vua cho bàn bạc ở bến Bình Than nhưng Trần Quốc Toản đã quyết tâm với ý chí ngùn ngụt: Phải ra trận diệt giặc. Chàng quay về nhà ngày đêm luyện tập võ nghệ, chiêu mộ quân sĩ để thực hiện việc lớn.

Với lá cờ thêu sáu chữ vàng Phá cường địch, báo hoàng ân cùng người anh kết nghĩa Thế Lộc, chàng đã làm bao kẻ thù khiếp vía. Chính chàng đã góp phần bắt Toa Đô, viên thượng tướng nhà Nguyên uy phong lẫm liệt, tay cầm quả chuỳ hình đầu sư tử nặng mấy trăm cân, ở Hàm Tử quan.

Tinh thần yêu nước cùng chí quật cường của thời đại Đông A như ngọn lửa cháy phừng phừng không bao giờ lụi tàn với một Trần Quốc Toản kiên quyết đánh giặc dữ, đền nợ nước; một Chiêu Thành Vương cung tên, võ nghệ tinh thông luôn chăm lo việc nước, một Hưng Đạo đại vương có tầm nhìn xa trông rộng, ngày đêm lo nghĩ cho nước nhà, một Chiêu Văn Vương tài trí, một Nguyễn Khoái tướng quân khí phách mạnh mẽ, và hàng trăm, hàng ngàn binh lính quyết tâm giết giặc khi thích lên người hai chữ sát thát "Sống thì ở trên vai, chết thì tan đi với xương cốt, nhập vào hồn phách bay đi giết giặc".Review khác về sách này 1
Review: Lá cờ thêu sáu chữ vàng.Tác giả: Nguyễn Huy Tưởng.Minh họa: Tạ Huy Long.NXB: Kim Đồng – 2017.Một trong những thời đại chói sáng nhất trong lịch sử dân tộc ta là thời đại Đông A – thời đại c... chi tiết