L'Avare
by Moliere
1 reviews

Review sách L'Avare

Cha mẹ là những người hết lòng yêu thương con cái, vì con cái mà có thể hi sinh tất cả. Nhưng lão hà tiện trong tác phẩm cùng tên của Moliere thì không.

Lão Harpagon đại diện cho giới tư bản thời bấy giờ, mục tiêu lão hướng tới chỉ có tiền. Mọi mối quan hệ của lão đều hướng đến tiền, dù là tình thâm ruột thịt. Thật nực cười cái cách người cha bủn xỉn la rầy con ăn mặc xa hoa và nghi ngờ con ăn cắp để có tiền sắm sửa các thức.

Lão cất giấu trong vườn một vạn ê quy và luôn nớp nớp lo sợ sẽ mất nó. Tình tiết nhỏ nhưng sao mà sâu cay: Hắn ta luôn miệng độc thoại nói về món tiền và lo lắng sợ mình sấy miệng làm lộ bí mật. Con đến, lão cũng sợ con nghe thấy mà hỏi vặn tới vặn lui mấy lần. Thấy con ra hiệu với nhau, lão cũng sợ chúng đang làm hiệu để xoáy túi tiền của mình. Tất cả suy nghĩ của lão ngập ngụa trong mỗi chữ tiền.

Lão tính lấy vợ, miễn sao có ít nhiều của cải. Để không tốn tiền của hồi môn, lão già ti tiện ấy đã có hành động điên rồ: Định gả con trai cho một mụ góa, định gả con gái cho Anselme-một lão già lắm của dù con lão phản đối mạnh mẽ thế nào.Hình như lão chẳng phải là môt người cha tốt. Lão không nghĩ cho con , mà chỉ lo bản thân mình là chính. Đồng tiền, sự tham ham quá mức đã làm lão mù mắt, lầm đường lạc lối.

Đỉnh điểm là sự khinh bỉ ở đoạn cuối, vì đồng tiền mà lão đã bị con lão điều khiển.