Những lời thú tội
by Nhiều tác giả
1 reviews

Review sách Những lời thú tội

Trần Phong MT đã review

Tập truyện cảnh giác “Những lời thú tội” của nhiều tác giả đã thật sự lôi cuốn tôi từ những ngày ấu thơ. Quả thật tập truyện rất mỏng, chỉ có 6 truyện ngắn nhưng đã nêu bật được chiến công của lực lượng An ninh trong sự nghiệp bảo vệ đất nước những ngày đầu sau giải phóng.

Thua cuộc trong cuộc chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bọn gián điệp và phản động lén lút tìm mọi cách phá hoại, phá hoại nhà máy thủy điện Tuy Thành (Túi cát đen); hoạt động tình báo thu thập bản tài liệu mật về hóa chất X và dự án xây dựng nhà máy sản xuất (Mắc câu); tổ chức gián điệp chiêu mộ, móc nối tìm cách lấy công thức pha chế loại dược liệu Z, phá hoại tết cổ truyền của dân tộc và chạy trốn sang Trung Quốc (Chuyện của Quế Phương); hoặc chuyện công an bắt bọn buôn lậu vàng, nguyên liệu quý thuộc diện Nhà nước quản lý (Con đường tất yếu)...

Những ngày đầu giải phóng, còn bao khó khăn, mọi người cùng chung tay xây dựng lại đất nước, đó là anh thợ điện Tư Doanh, bác Năm người gác cổng nhà máy thủy điện, là kỹ sư Phạm Xuân Hoàng... đã nêu cao tinh thần cảnh giác, giúp lực lượng Công an phá án thành công. Mỗi chiến công của lực lượng Công an đều có tai mắt của quần chúng nhân dân, quần chúng đã tố giác, giúp đỡ lực lượng Công an.

Trong Bài nói chuyện tại Trường Công an Trung ương trung cấp khóa II, Bác Hồ chỉ rõ: “Công an có bao nhiêu người? Dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. Năm vạn người thì chỉ có năm vạn cặp mắt, năm vạn đôi bàn tay. Phải làm sao có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được. Muốn như vậy, phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.