Sách đã review 1
Trần Ngọc Linh đã review sách

"Từ Rừng Thẳm Amazon Đến Quê Hương Bolero" là một trong số những sách về du lịch hiện nay mà mình thật sự thích. Đó là câu chuyện của tác giả trong lúc lang thang ở Châu Mỹ - Latin, phía bên kia Trái Đất. Thay vì áp đặt người khác theo kiểu bạn đi nước này thì phải làm vầy làm vầy làm vậy mới gọi là đúng điệu, sách là câu chuyện về những trải nghiệm rất đời thuơng của tác giả. 

Là lúc tác giả bỏ qua các bộ lạc xuất hiện để chụp hình cùng du khách mà đi thật sâu vào rừng già Amazon để tìm một bộ lạc thực sự vẫn còn chia sẻ những giá trị từ ngàn xưa. Là câu chuyện về những ...

xem chi tiết