Review sách Quyết Tâm Thành Công Sẽ Tới

Trần Kim Huyền đã review
" Trên con đường của người thành công không có dấu chân của kẻ thất bại " , định luật này đã được chứng minh qua rất nhiều thế hệ , rất nhiều cuốn sách của các tác giả nổi tiếng. Và cuốn sách " quyết tâm thành công sẽ tới " của tác giả OG Mandino chính là một cuốn sách như thế. Cuốn sách tổng hợp các ý tưởng, phương pháp và kỹ xảo đã được nghiên cứu, thử nghiệm và minh chứng bởi hàng triệu cá nhân. Trong đó những nguyên tắc và phương châm được trình bày trong cuốn sách là nền tảng cho những thành công vĩ đại có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Bằng những phương pháp sáng tạo và ý tưởng mới lạ được tác giả đề cập tới, bạn sẽ tìm ra cho mình một lối đi, một phương hướng dành riêng cho bạn để dẫn lối tới thành công. Từ đó, sự thay đổi lớn nhất cũng là sự thay đổi đầu tiên mà bạn có thể cảm nhận được là sự tự tin - bạn sẽ thấy tự tin về bản thân, về năng lực và phẩm chất của mình. Một cuốn sách hay cho những ai ao ước được thành công trong tương lai.