Review sách Nguyễn Hiến Lê Con Người Và Tác Phẩm

Trần Kim Huyền đã review
Vớ những ai yêu thích dịch giả Nguyễn Hiến Lê thì cuốn sách Nguyễn Hiến Lê con người và tác phẩm này xứng đáng là cuốn sách gối đầu giường. Cuốn sách này được viết bởi nhiều tác giả và hầu hết những tác giả đã viết nên những câu chuyện trong cuốn sách này đều là những người thân quen, từng tiếp xúc, từng nói chuyện với bác Nguyễn Hiến Lê nên những câu chuyện trong này mang lại những cảm xúc, những góc nhìn rất chân thực về con người, những phẩm chất và đức tính tốt đẹp của bác. Cũng từ đó, ta thấy được cả một sự nghiệp văn học vĩ đại của bác, một quá trình một cuộc đời cần mẫn làm việc và cống hiến của bác . Đằng sau những tác phẩm để đời là những giọt mồ hôi thầm lặng rơi trên trang giấy.


Review khác về sách này 1
Nguyễn Hiến Lê - Con người và tác phẩm"Răn mình thì nên như cái khí (nghiêm khắc) mùa thu, xử thế thì nên như cái khí (ôn hòa, vui vẻ) của mùa xuân.Một chữ "tình" để duy trì thế giới, một chữ "tài"... chi tiết