Review sách Nghệ Thuật Giải Quyết Các Vấn Đề Trong Giao Tiếp (Tái Bản 2019)

Trần Kim Huyền đã review
Nếu bạn nào từng đọc cuốn " Khéo ăn khéo nói sẽ có được cả thiên hạ " của tác giả Trác Nhã sẽ biết được tầm quan trọng của việc giao tiếp trong đời sống hằng ngày, trong công việc. Bởi thế ông cha ta mới có câu " nói ngọt lọt tận xương". Và nếu bạn vẫn đang cảm thấy mình hơi bị " thật thà" , không biết ăn nói sao cho người ta thích, cứ lúng ta lúng túng khi nói chuyện hoặc khi đứng diễn thuyết trước đám đông thì xin giới thiệu với các bạn cuốn sách " Nghệ thuật giải quyết các vấn đề trong giao tiếp" của tác giả Nannette Rundle Carroll - một thành viên có năng lực hàng đầu trong Hiệp hội quản lý Hoa Kỳ. Theo mình thấy các đầu sách về kĩ năng giao tiếp của Alpha Books đều rất hay, đặc biệt là cuốn này được viết bởi một người vô cùng thành công trên lĩnh vực giao tiếp và có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với các bạn trẻ . Với cách viết ngắn gọn và dễ hiểu , cùng với hàng chục minh chứng từ những người nổi tiếng trên thế giới, Cuốn sách này sẽ là người hướng dẫn tuyệt vời giúp bạn đạt được hiệu quả mong muốn trong việc giao tiếp.