Học Tập Cũng Cần Chiến Lược
by Joe Landsberger
1 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Học Tập Cũng Cần Chiến Lược

Trần Kim Huyền đã review
"Chiến lược" - hai từ dã trở nên rất quen thuộc với chúng ta từ lâu lắm rồi. Chiến tranh cần có chiến lược phòng thủ, chiến lược tiến công. Trong kinh doanh cần có chiến lược marketing, chiến lược tiêu thụ để thu được nhiều lợi nhuận. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng: học tập cũng cần chiến lược không? Hàng triệu người trên thế giới đã sử dụng và công nhận hiệu quả của Học tập cũng cần chiến lược. Thế nhưng với người Việt Nam , chiến lược học tập còn là một khái niệm khá mơ hồ và không rõ ràng. Có chăng thì chúng ta mới biết được chút da chút lông của chiến lược học tập thông qua thời khoá biểu , kế hoạch học tập - hình thái sơ khai ban đầu của chiến lược học tập mà thôi. Đó là thành quả của một quá trình học tập, lao động lâu dài bằng chính niềm đam mê, khả năng của mình, không xen lẫn vụ lợi , tư lợi vào trong đó, và trở thành phương tiện kết nối hàng triệu con người có chung chí hướng, ước mơ , hướng đi trên thế giới lại với nhau .