Hạt Giống Tâm Hồn 13 - Cách Nghĩ Quyết Định Hướng Đi
by Nhiều tác giả
1 reviews
Có 1 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Hạt Giống Tâm Hồn 13 - Cách Nghĩ Quyết Định Hướng Đi

Trần Kim Huyền đã review
Mình là học sinh lớp 12 nên thử mà mình cần nhất bây giờ là một người thầy giúp mình định hướng suy nghĩ, tâm cảnh để chuẩn bị hành trang bước vào cuộc đời. Và không còn nghĩ ngờ gì nữa , cuốn sách này chính là người thầy tuyệt vời mà mình cần ấy. Những mẫu chuyện nhỏ, những nhân vật đời thường mà ta có thể thấy chính mình trong đó và cả lối viết ngắn gọn , súc tích và cô đọng đã giúp mình có thêm nhiều kiến thức, nhiều bài học ý nghĩa. Từ những điều bình dị nhất mình cũng học được những giá trị nhân văn mà dễ tiếp thu. Và mình cũng học được cách trân trọng những gì mình đang có - gia đình, bạn bè , người thân... Rất cảm ơn tác giả vì đã viết nên một cuốn sách dẫn lối cho chúng em.