Review sách Hạnh Phúc Đến Từ Sự Biến Mất

Trần Kim Huyền đã review

Là sư trụ trì của tu viện Bodhiyana (Giác Thừa) và là Giám đốc tâm linh của Hiệp hội Phật giáo Tây Úc, Ajahn Bram không chỉ là một vị cao tăng, người thầy dẫn dắt vĩ đại. Có lẽ bởi vậy mà sách của thầy được hàng triệu người yêu thích và không có gì bất ngờ khi sách của thầy trở thành những cuốn sách hay gối đầu giường. Trong cuốn sách này, vị chân tử Phật giáo này đã tiết lộ bí mật của hạnh phúc, bí mật để có thể bước lên con đường Phật lí , đó là buông bỏ tất cả vũ. Buông bỏ những suy nghĩ ích kỉ , những suy nghĩ vụ lợi, hư danh để mở rộng lòng mình , để rồi biết yêu thương, biết cảm thông và giúp đỡ người khác. Buông bỏ để nhận được hạnh phúc đích thực.