Để Hiệu Quả Trong Công Việc
by Brian Tracy
1 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Để Hiệu Quả Trong Công Việc

Trần Kim Huyền đã review
Để Hiệu Quả Trong Công Việc. Nếu bạn đang phải chìm ngập trong đống công việc đến mệt phờ cả người mà vẫn không làm xong, nếu bạn đang bù đầu bù cổ vì những lịch trình học kín mít không thể thở nổi mà mọi việc vẫn cứ rối tung lung và việc học của bạn lại chẳng tiến bộ tí nào, vậy tức là bạn đang cần cuốn sách này rồi đấy. Đây thực sự là một cuốn sách tuyệt vời , một giải pháo hiệu quả giúp cuộc sống của bạn nhàn rỗi , gọn gàng bởi mọi công việc dù có rắc rối như thế nào thì vẫn có thể dễ dàng được sắp xếp lại, và hơn nữa , công việc của bạn sẽ mang lại một chất lượng tốt đến không ngờ. Hãy cầm cuốn sách này lên ngay và đọc để tìm những mẹo quản lí thời gian hữu ích dành cho công việc của mình.