Review sách Chicken Soup For The Soul 22 - Khám Phá Cuộc Sống (Tái Bản 2016)

Trần Kim Huyền đã review

Bạn có biết lí do tại sao loạt sách Chicken Soup For The Soul luôn là sự lựa chọn hàng đầu của dân mọt sách không? Và tại saoChicken Soup For The Soul luôn nằm hàng đầu trong danh sách những cuốn sách nên đọc, cho dù đó là người già hay người trẻ, là người đang lập nghiệp hay đã thành công? Một cuốn sách đã trường tồn từng ấy thời gian mà vẫn được yêu thích như thế chắc chắn sẽ có lí do của nó. Vì sao ư? Đó là vì những câu chuyện trongChicken Soup For The Soul được kể vô cùng ngắn gọn và súc tích, nhưng những bài học trong đó thì không " ngắn" chút nào. Những bài học ấy vô cùng ý nghĩa, dạy ta nhiều thứ : về đối nhân xử thế, về cách cảm nhận cuộc sống, về niềm tin và hy vọng... Những bài học ấy, cho dù qua bao nhiêu năm đi nữa, thì ý nghĩa của nó vẫn còn nguyên giá trị .