Review sách Chicken Soup For The Soul 12 - Tìm Lại Giá Trị Cuộc Sống (Tái Bản 2017)

Trần Kim Huyền đã review
Một cuốn sách tuyệt vời đã truyền cảm hứng cho mọi thế hệ nhân loại trên thế giới. Chicken Soup For The Soul 12 - Tìm Lại Giá Trị Cuộc Sống với một đề tài " tuy lạ mà cũ" , đó là rượu và chất gây nghiện. Hầu hết các câu chuyện đều đề cập và kể về các quá trình cai rượu và các chất gây nghiện nhưng không hề khiến người đọc cảm thấy đây là những câu chuyện nhàm chán hay dễ gây tuyệt vọng, những cảm xúc tiêu cực về cuộc sống. Mà trái ngược lại, những câu chuyện ấy truyền cho ta những thông điệp tốt đẹp về nghị lực, về niềm tin và hy vọng cho chúng ta để có thể vượt qua mọi khó khăn, vất vả và thử thách trong cuộc đời - những bài học vô cùng ý nghĩa và nhân văn.