Review sách 5 Giây Thay Đổi Suy Nghĩ Để Cải Thiện Hiệu Suất

Trần Kim Huyền đã review
" 5 giây thay đổi suy nghĩ để cải thiện 90% năng suất" - một cái tên rất kiêu khiến tôi phải chú ý đến cuốn sách này. Và lí do mà tôi chọn mua nó là vì phần giới thiệu đã " chỉ định " đối tượng của cuốn sách này là những người như tôi - luôn cố gắng, nỗ lực nhưng lại không đạt hiệu quả cao hoặc đánh giá cao; muốn thoát ra khỏi đống công việc chồng chất ; cần có thời gian rảnh rỗi để làm những công việc mà mình muốn làm . Đặc biệt cuốn sách này được v viết dựa trên phương pháp “in-basket”. In-basket là công cụ huấn luyện dành cho không quân Mỹ từ những năm 1950, hiện nay nó được sử dụng như một công cụ giáo dục và đánh giá tại các doanh nghiệp lớn. Quan điểm của in-basket là quá trình đi đến đích quan trọng hơn thành quả công việc và được chấp bút bởi Torihara Takashi là chuyên gia về phương pháp in-basket. Đây cũng chính là người đã dùng phương pháp này đào tạo ra hơn 5000 nhà oanh nhân và các nhà lãnh đạo kinh tế.