Nếu chỉ còn 1 ngày để sống
by Trần Huy Hoàng
1 reviews
Có 1 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

NHỮNG TRÍCH DẪN HAY TRONG “NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY ĐỂ SỐNG?”

Tác giả: TRẦN HUY HOÀNG

1. Con người thường nói sai, hoặc nói một nửa sự thật. Họ kể lại những điều có lợi cho chính mình mà thôi.

2. Ở thế giới hôm nay. Chúng ta đang được sống trong một thế giới mà ở đó chúng ta được kết nối với mọi thứ. Trừ chính chúng ta.

3. Khi có quá nhiều sự lựa chọn cũng l... đọc tiếp
Trần Huy Hoàng đã thêm 1 sách vào thư viện
Nếu chỉ còn 1 ngày để sống
by Trần Huy Hoàng
1 reviews
Có 1 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể