Review sách Tìm Lại Cái Tôi Đã Mất

Tran Huu Hiep đã review


Review khác về sách này 1
Lê Huy đã review sách này

"Nếu bây giờ bạn cảm thấy rất vui vẻ, cuốn sách này sẽ giúp bạn nhận ra bạn có thật sự vui vẻ hay không. Nếu bạn biết mình muốn gì, cuốn sách này sẽ khiến bạn nhìn rõ hơn, đó có phải là thứ mà bạn ...

chi tiết