by Viktor Mayer, SchÖnberger , Kenneth Cukier

Review sách Khoa Học Khám Phá - Dữ Liệu Lớn

Tran Huu Hiep đã review