by David Mitchell

Review sách Đồng Hồ Xương

Tran Huu Hiep đã review


Review khác về sách này 2
Lee Ji-eun đã review sách này

“Đồng hồ xương” của David Mitchell, cũng như “Bản đồ mây,” là những tham vọng văn chương lớn lao, được thực thi thành công, với thành quả là những cuốn tiểu thuyết đồ sộ với nghệ thuật kể chuyện đứ...

chi tiết