Review sách Chú bé MANGPYJAMA SỌC

Tran Huu Hiep đã review


Review khác về sách này 2
Nguyễn Duyên Quỳnh đã review sách này

Đối với mình, đây là một cuốn sách xuất sắc! Mình có thể cho nhiều quyển sách 5 sao nhưng mỗi khi đi đến đâu, được ai hỏi rằng thích cuốn sách nào nhất , mình đều trả lời là "Chú bé mang Pyjama sọc...

chi tiết