Vũ Trụ Trong Một Nguyên Tử
by Dalai Lama
1 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Vũ Trụ Trong Một Nguyên Tử

Tran Huu Hiep đã review
Mình mong đợi nhiều hơn ở cuốn sách này vì tên cuốn sách làm mình liên tưởng nhiều đến khoa học vụ trũ và tư tưởng Phật giáo (tương tự như cuốn Đạo của Vật lý). Tuy nhiên cuốn sách thật ra là những chia sẻ của Dalai Lama về hành trình học tập và tìm hiều khoa học của mình cũng như những tư tưởng Phật giáo Tây Tạng khác nhau trong suốt chiều dài lịch sử. Ông đã phân tích để thấy được những điểm chung và những điểm khác biệt của khoa học hiện đại và Phật giáo. Ông cũng đưa ra những lý luận để ta thấy được rằng thế giới tâm lý không hề phản khoa học. Cuốn sách có rất nhiều đoạn đọc nhưng thật sự không hiểu, phần vì những khái niệm về tâm linh lạ lẫm, phần vì bản dịch không được tự nhiên lắm. Nhưng những câu hỏi và thông điệp mà Dalai Lama đưa ra giúp mình ít nhiều hình dung được sự tương đồng và những khác biệt giữa khoa học hiện đại và triết lý Phật giáo. Hai điều khiến mình nhớ nhất sau khi đọc xong cuốn sách đó là thuyết tiến hoá của Darwin có điểm yếu đó là vấn đề xã hội - sự vị tha không hề tuân theo quy luật chọn lọc tự nhiên; điều thứ hai là vấn đề đạo đức và nhân văn khi công nghệ sinh học mang đến những ứng dụng vượt bậc nhưng lại đầy rẫy nguy cơ cho nhân loại.