Đột Nhiên Đến Tây Tạng
by Trần Khôn
4 reviews

Trần Khôn ("Lão Khôn") - không phải là một tác gia, vậy nên không thể yêu cầu quá cao trong tác phẩm của anh tính nghệ thuật văn học. Không những thế những phần, những đoạn trong quyển sách dù đã được biên soạn nhưng lại khiến người đọc (nếu không tập trung) sẽ rất dễ bị lẫn lộn về mặt thời gian, không gian và sự kiện.

Nhưng điểm nổi bật trong tác phẩm tùy b... đọc tiếp
Trần Hạnh Dung
@Mọt: Không viết nhiều về Tây Tạng bạn ạ, nhưng mà vẫn có những đoạn Trần Khôn mô tả về khung cảnh Tây Tạng,... và có đính kèm một số tư liệu hình ảnh về Tây Tạng.
Ngân Lê
<3 cảm ơn Dung ^^
Trần Hạnh Dung đã thêm 1 sách vào thư viện
Đột Nhiên Đến Tây Tạng
by Trần Khôn
4 reviews