Review sách Những Kẻ Xuất Chúng

Trần Cẩm Chi đã review


Review khác về sách này 1
Lê Huy đã review sách này

Cuốn sách Những kẻ xuất chúng sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời thông qua các phân tích về xã hội, văn hóa và thế hệ của những nhân vật kiệt xuất như Bill Gates, Beatles và Mozart, bên cạnh những thất...

chi tiết