Review sách Giải Cứu Thời Gian

Trần Cẩm Chi đã review


Review khác về sách này 1
Hữu Minh đã review sách này

Giải cứu thời gian kể về Kate Pierce-Keller, một cô gái mang gen dịch chuyển vượt thời gian từ người bà đến từ tương lai. Kate phát hiện ra vụ giết chóc năm 1893 thực chất là một phần nhỏ trong một...

chi tiết